Dopłaty unijne dla hodowców drobiu

Albowiem hodowcy drobiu powinni wkładać w swoje farmy sporo pieniędzy, warto zaciekawić się możliwością uzyskania dopłaty z Unii Europejskiej.
Nabycie kurczątek, jaj lęgowych, paszy – to jedynie część wydatków.

Najogromniejszym przedsięwzięciem jest budowa oraz wyposażenie farmy, szkolenia dla hodowców drobiu. Aby zorientować się jak wygląda szansa na zdobycie dopłaty można udać się do Ośrodka Doradztwa Rolniczego bądź Filii Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaś zgodnie z projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie przewiduje się pomocy pieniężnej dla hodowców drobiu. Jednakże dotyczy to jedynie chowu konwencjonalnego. W przypadku gospodarstw ekologicznych lub konwencjonalnych, które pragną przejść na produkcję ekologiczną, będzie można liczyć na wsparcie.
widok - fotograf

Autor: Susanne Nilsson
Źródło: http://www.flickr.com
Z kolei Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz skierowała do Ministra Rolnictwa podanie tyczące się wydzielenia pieniążków na dotację sektora jajek spożywczych. Wypływa to z tego, iż muszą one spełniać odpowiednie standardy jakości, zgodne z unijnymi wymogami. Naturalnie łączy się to z kosztami dla hodowców drobiu (zobacz fakty). Natomiast wymagania powiązane z produkcją mięsa drobiowego nie przewyższają powszechnie obowiązujących standardów, nie wymagają więc podejmowania dodatkowych środków ze strony hodowców. Może warto zatem rozważyć przejście na chów ekologiczny. Dostosowanie gospodarstw rolniczych do unijnych standardów ma być obiektem działania szóstego.

Jego celem będzie wprowadzenie korzystnych zmian w zakresie ochrony przyrody, dobrostanu zwierzaków a także zdrowia, tak zwierząt jak i publicznego. Szkolenie >>> szkolenie scc dla hodowców kurcząt brojlerów mają miejsce 2 razy do roku.