Jakie usługi świadczą firmy komunalne?

Gospodarka odpadami to wiele elementów, takich jak usługi edukacyjne, zdrowotne, administracyjne, transportowe, techniczne, kanalizacyjne, mieszalnicze, pogrzebowe i dotyczące parków. Są to różnego rodzaju zadania, które dotykają ogółu mieszkańców jednostki samorządowej.

gazety

Autor: [BarZan] Qtr [Boston]
Źródło: http://www.flickr.com

W gminie i powiecie wszystkie te usługi komunalne należą do tak zwanych zadań własnych, to znaczy wypełnianych na zlecenie władz miejscowych i opłacanych z budżetu gminy. Zwykle mieszkańcy opłacają czynsz plus poboczne opłaty, z których władze lokalne płacą firmom komunalnym. Dotyczy to dostępu do wody, wywozu śmieci, kontroli instalacji świetlnych i energetycznych, remontu obiektów mieszkalnych i innych zadań. Transport publiczny opiera się na systemie mieszanym, gdyż jest utrzymywany z kasy gminy lub powiatu, jak i też opłat korzystających (bilety na tramwaj lub autobus). Podobnie jest z miejscami pochówku, gdzie wiele usług jest odpłatnych, mimo że ogólnie są one fundowane przez władze miejscowe.

Wtedy, gdy lokatorzy w budynku lub jego części wykupili na własność wszystkie lokale i tworzą w ten sposób autonomiczną komunę mieszkaniową, miastu nie uiszcza się już dodatkowych opłat. Mieszkańcy zobowiązani są sami zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem świadczącym usługi komunalne (usługi komunalne) i opłacić wywóz śmieci , odbiór odpadów i innego rodzaju zlecenia. Najczęściej na rynku lokalnym znajduje się kilka konkurujących ze sobą firm komunalnych. Zdarza się, że w ich ofertach znajdują się rozszerzone oferty, np. obok wywozu śmieci jest także osobno przejmowana i skupowana makulatura i metale kolorowe.

Więcej na toensmeier.pl