Multimetry jako często użytkowane narzędzia

Jakość uziemień w istotny sposób oddziałuje na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i sprzętów elektrycznych, a szczególnie na efektywność zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej.

W celu przetestowania instalacji elektrycznych i spełnienia żądań dotyczących zabezpieczenia przed porażeniem trzeba przeprowadzić testy rezystancji uziemienia. Do tych sprawdzianów używany jest miernik uziemienia. Rezystancja ta umożliwia scharakteryzować wartość napięcia dotykowego, które może wytworzyć się pomiędzy przeróżnymi elementami przewodzącymi na przewodzie zobacz (zobacz więcej) ochronnym. Niezbędność pomiaru rezystywności gruntu i rezystancji uziemienia następuje już na etapie planowania i przeprowadzania instalacji.
osiedle

Autor: DOLCAN
Źródło: DOLCAN
słuchawki

Autor: Technolux
Źródło: Technolux
Multimetr jest przyrządem najczęściej używanym w warsztacie elektronicznym. Służy on elektronikowi zarówno podczas uruchamiania nowych urządzeń, jak i odnawiania tych będących w użyciu.
nowoczesne odkurzacze

Autor: Dennis van Zuijlekom
Źródło: http://www.flickr.com
Nowoczesne multimetry zdołają wykonywać parę pomiarów jednocześnie, np. wartości napięcia i jego częstotliwości, zapamiętywać szacowane wielkości, lub wyznaczać średnią z pomiarów.
Dynamometr, nazwany potocznie siłomierzem, służy do badania siły ucisku i siły ciągu, a poniektóre z nich także do badania masy. Cechuje je precyzja, łatwość obsługiwania i czytelny wyświetlacz prezentujący dane w postaci histogramów i diagramów.

Dynamometry znajdują swoje zastosowanie w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych, również w gospodarstwach domowych, kiedy korzystamy z wagi sprężynowej.
Do skrupulatnych pomiarów należałoby wykorzystywać aparaturę wysokiej klasy dostarczającą niezawodność pomiarów.