Czym jest świadectwo wzorcowania i gdzie posiada ono swoje wykorzystanie?

Czy pamiętasz, dlaczego jest wiadome, iż 1 kilogram to właśnie jeden kg? Więc wzorzec kilograma jest przechowywany w kasie pancernej Między krajowego Biura Miar i Wag w Sevres blisko stolicy Francji.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Dobitnie jest ich w tamtym miejscu 6 i od 1889 roku był wyjmowany tylko trzy razy.
Polska kupiła swą kopię wzoru kilograma w 1951 roku oraz stąd zaczerpnięta została jego nazwa – „51”. A skąd wiadomo, iż jeden kilogram to właśnie jeden kg? Więc standard był wykonany, jak to było wspomniane wcześniej, w Biurze Miar i Wag, zatem poprzez naukowców w państwowym instytucie. Jego kopie z kolei posiadają tzw. świadectwo wzorcowania, czyli certyfikat zaświadczający pewnik, że z danego przyrządu można by korzystać jako ze wzoru. Takie świadectwo wzorcowania zawiera rezultaty tzw. skalowania przyrządu pomiarowego oraz zaświadczający, że skalowany instrument pełni zdefiniowane wymagania pomiarowe. Warto wspomnieć, że świadectwo wzorcowania to jeden z podstawowych dokumentów, które zezwalają na zachowywanie tzw. jedności pomiaru.
świadectwo wzorcowania

Autor: Sony
Źródło: Sony
Innymi słowami, gdyby nie świadectwo wzorcowania, które powinny posiadać wszelcy producenci różnych wag, w praktyce 1 kg znaczyłby dla różnorodnych osób coś całkowicie odmiennego.

Zaintrygował Cię niniejszy wpis? Jeżeli tak, to bez wahania zobacz, co znajdziesz w ofercie kamery przemysłowe gdańsk, która dotyczy pokrewnej problematyki.

A przecież wielokrotnie od wagi zależy cena jakiegokolwiek towaru. Czy to w jakimś sklepie czy to w placówce pocztowej przy wysyłaniu paczki. Jak się więc okazuje, świadectwo wzorcowania to niezwykle istotny dokument także dla ludzi nieuświadomionych takiego pewnika.

Naturalnie analogiczne świadectwo wzorcowania muszą posiadać także odmienne powszechnie popularne jednostki lub przyrządy. Dla przykładu co byłoby, jakby prędkościomierze w samochodach nie były wyskalowane wg tego samego wzoru?