Czym jest polityka zatrudnienia? Jakie spełnia funkcje?

Sytuacja rynku pracowniczego stale się zmienia. Zależy to od wielu kwestii, chociażby od polityki zatrudnienia. W jaki sposób możemy ją opisać? Za co ona odpowiada?

Polityka zatrudnienia polega na tym, iż to kraj, a konkretnie jego władze oddziałują na rynki pracy. W dużej mierze zwraca się uwagę na potrzeby gospodarcze, ale także, dobrą sytuację pomiędzy PRacownikami a pracodawcami, czyli innymi słowy, chodzi tutaj także o godzenie tych dwóch stron. Polityka taka przez lata rozwinęła się, zmieniała swój zakres, natomiast obecnie to przede wszystkim walczenie z problemem bezrobocia i jego złymi skutkami.
Iphone 4

Autor: SpeakingLatino.com
Źródło: http://www.flickr.com
W kwestii, o jakiej tu mowa należy wspomnieć o dwóch podstawowych funkcjach, które wychodzą na pierwszy plan. A mianowicie chodzi o funkcję społeczną, jaka wiąże się z rozwojem społecznym. Do tego dochodzi też funkcja ekonomiczna, która natomiast wpływa na rozwój gospodarczy. Dodatkowo można jeszcze wspomnieć o funkcji, jaka dotyczy oświaty, a dokładnie rodzajów kształcenia, jak również o tej wiążącej się z dochodem oraz jego podziałem pomiędzy obywatelami.
Oprócz wyżej wspomnianych głównych ról, polityka zatrudnienia spełnia też wiele innych, mających wpływ na polepszenie kwestii wiążących się z tym zagadnieniem. Chodzi przykładowo o wyrównywanie sytuacji na poziomach krajowym i regionalnym, wiadomo wszak, że na tym tle często rezultaty są inne.

Dochodzi tu też poradnictwo oraz pośrednictwo zawodowe.

Nakłaniamy Cię do przeczytania nowego wpisu na ten temat – tam znajdziesz dodatkowe wiadomości. Więc idź do serwisu internet rzeczy i ciesz się nimi.

To jedynie niektóre z założeń tego rodzaju polityki, jednak na pewno są to istotne kwestie.