pewne urządzenia elektryczne

W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych i podłączonych do nich instrumentów elektronicznych przed przepięciami i sprzężeniami, wykorzystuje się specjalne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, oraz standardowe ograniczniki przepięć po stronie prądu zmiennego. Wybór niestosownych ograniczników przepięć może stwarzać ryzyko pożarowe dla narzędzi elektrycznych i elektronowych. Zasady używania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od zastosowanej ochrony odgromowej.

pomiar napięcia

Autor: greensheepred
Źródło: http://www.flickr.com
Przeznaczenie właściwej ochrony przeciwprzepięciowej po stronie AC na farmie fotowoltaicznej, zależy od konfiguracji sieci, jej gatunku i rozciągłości, typu możliwych przepięć i niezbędności, oraz opłacalności stosowanej asekuracji – ograniczniki do urządzeń fotowoltaicznych.

Nie masz zamiaru skończyć intrygującego zagadnienia na jednym poście? W takim razie zapraszamy do nowych – kliknij stronę (http://www.lontex.pl/e-toll) i przenieś się na podobną stronę.

Zasady jej wykorzystywania trzeba rozpatrywać w każdym wypadku oddzielnie, na bazie reguł scharakteryzowanych w normach i zarządzeniach.

Instalacja elektryczna okaże się pewna, jeśli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki uszkodzenia, które będą sygnalizować konieczność wymiany ochronnika.

Ograniczniki winny być poddawane okresowej kontroli chociaż raz w roku, zaś ponadplanowe oszacowanie powinno się przeprowadzić po wystąpieniu uderzenia piorunu w budynek.

Istnieją trzy grupy ochronników zabezpieczających przed przepięciami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi wystąpić w sieci zasilającej dom. Kupując należyty ogranicznik przepięć powinno się uwzględnić maksymalne napięcie stałej pracy pomiędzy kablem fazowym i neutralnym. Istotny jest konfiguracja sieci, oraz trwałość udarowa połączona z udarami elektrycznymi, jakie pochodzą od wyładowań atmosferycznych – czytaj o ochronie przepięciowej.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bez ryzyka przejmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – tu znajdziesz ochronnik przepięciowy. Asekuruje nie tylko przed przepięciami podczas burzy, ale także łączeniowymi, które występują w sieci zasilającej. Dobór i przeprowadzenie elementów ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić elektrotechnikowi.