Niezwykle szczegółowe wyniki pomiarów ciężaru dokonane przy użyciu wag elektronicznych.

Waga to przyrząd przy użyciu, którego jesteśmy w stanie subiektywnie określić wagę konkretnego ciała. Przyrząd ten powszechny był już w starożytności i były to wagi szalkowe, jakie działały na podstawie bilansowania się mas kilku ciał przy czym masę pierwszego rozlokowaliśmy przy użyciu wzorców. Podstawowe wagi jednoszalkowe zostały stworzone w roku 45 ubiegłego stulecia w Szwajcarii. Jednakże w obecnych czasach owego rodzaju wagi są już wyjątkowo rzadko widziane.

waga apteczna

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl
Obecnie używa się elektroniczne wagi a także nowe wagi jednoszalkowe. Bardziej znane są wagi elektroniczne, bowiem ich pomiar jest bardziej precyzyjny jak ten zrealizowany przy pomocy wagi szalkowej. Każda waga elektroniczna uposażona bywa w czujnik tensometryczny. Czujnik tensometryczny bywa bardziej znany pod potoczną nazwą tensometru. Zwykle wykorzystywane są tensometry oporowe, które cechują się dość wysoką precyzją a także dokładnością. Dodatkowo mają niewielkie rozmiary, są odporne na drgania jak i wstrząsy oraz mogą pracować w ekstremalnych warunkach ( niebywale wysokie temperatury a także ciśnienie). Precyzja takiej wagi jest wyjątkowo duża a także zależna jest od użytego układu tensometrycznego. Bardzo dokładne wagi, które teraz mamy możliwość napotkać na rynku dokonują pomiaru z precyzją do setnych części miligrama, jak tu – . Owe wagi nazywane są wagami analitycznymi jak i wykorzystuje się je do bardzo precyzyjnych pomiarów. Idealnym przykładem będzie jubiler, który powinien z bardzo dużą dokładnością oszacować wagę kruszca.

zestaw czujników

Autor: SparkFun Electronics
Źródło: http://www.flickr.com
Natomiast, aby dokonywać tak dokładnych pomiarów i aby owe pomiary stały się rzeczywiste powinny być zrealizowane warunki pomiarowe. Otóż pomiaru dokonujemy na specjalistycznym stole, który jest słabo podatny na wibracje, przy odpowiedniej temperaturze oraz wilgoci powietrza. Tymczasem tak precyzyjne pomiary wykonuje się niebywale mało a także mało kto wymaga tak precyzyjnych pomiarów. Kończąc: w dzisiejszych czasach najczęściej wykorzystywanymi wagami są wagi elektroniczne, jakie stosują czujniki tensometryczne. Są to najdokładniejsze wagi, jakie używane są do precyzyjnych pomiarów oraz które do ustalenia właściwej wagi potrzebują właściwego środowiska pomiarowego.